Stichting

De Stichting Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen houdt zich bezig met de rijke geschiedenis van de voormalige heerlijkheid. De Stichting is eigenaar van het unieke archief en de kaartencollectie van de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen.

Doelstellingen

De Stichting is opgericht in 2007 door a.s.r. de Nederlandse verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen (opvolger van AMEV en Fortis Verzekeringen Nederland) en heeft ten doel:

 • het instandhouden, bewaken en beheren van het met de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen, gevestigd te Numansdorp, gemeente Hoeksche Waard (hierna te noemen: de “ABH”) verbonden culturele en maatschappelijke erfgoed, een en ander in de ruimste zin des woords;
 • het culturele en maatschappelijke erfgoed van de ABH op een zodanige wijze beheren dat toekomstige generaties hiervan gebruik kunnen blijven maken; het erfgoed zal daarom volgens de in de Archiefwet opgenomen richtlijnen worden beheer en beschikbaar gesteld;
 • het bevorderen van de belangstelling voor, en het uitdragen van, het culturele en maatschappelijke erfgoed van de ABH op een zodanige wijze dat het publiek daarvan kennis kan nemen;
  het bevorderen van een actief wetenschappelijk en educatief gebruik van het culturele en maatschappelijke erfgoed van de ABH;
 • het kunnen optreden als beheerder en/of ambachtsheer van de ABH en het als zodanig vervullen van de daarbij behorende taken en bevoegdheden.

Archief

Het archief van de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen wordt bewaard in het Regionaal Archief Dordrecht. Een groot deel is gedigitaliseerd en via de website in te zien:

De kaartencollectie en de foto’s van de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen zijn eveneens ondergebracht in het Regionaal Archief Dordrecht. Deze zijn in te zien via verschillende beeldcollecties:

Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de door hen voor de Stichting verrichtte werkzaamheden.

In het bestuur zijn de volgende personen actief:

 • Maarten van Dam
 • Arjan Nobel (voorzitter)
 • Frederique de Bruin
 • Jan Dirk Hudig
 • Dick van den Oever (secretaris-penningmeester)

Statuten

Jaarverslagen

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012